capital icon
中 / Eng
產品目錄
正都組裝套餐
正都自組報價
新到貨品
特價區
聯絡我們

電腦主機組件


電腦散熱方案


電腦週邊設備


網絡週邊設備


其他產品


2000G NV2 M.2 2280 PCIE 4.0 NVME SSD

KINGSTON 2000G NV2 M.2 2280 PCIE 4.0 NVME SSD
KINGSTON 2000G NV2 M.2 2280 PCIE 4.0 NVME SSD
KINGSTON 2000G NV2 M.2 2280 PCIE 4.0 NVME SSD
產品資料
品牌:KINGSTON
產品名稱:2000G NV2 M.2 2280 PCIE 4.0 NVME SSD
官方網站:按此
保養:三年
介面:M.2 PCI-E Gen4
連續讀取速度(最高):3500 MB/s
連續寫入速度(最高):2800 MB/s
KINGSTON 1000G NV2 M.2 2280 PCIE 4.0 NVME SSD
1TB
KINGSTON 2000G NV2 M.2 2280 PCIE 4.0 NVME SSD
2TB
KINGSTON 4000G NV2 M.2 2280 PCIE 4.0 NVME SSD
4TB
Price: $ 720

推薦產品

KINGSTON A400 240G SATA3 TLC SSD
KINGSTON A400 480G SATA3 TLC SSD
CRUCIAL 2TB MX500 SSD 2.5"
KINGSTON 960GB A400 SATA3 3.5 SSD (7mm HEIGHT)
SAMSUNG 970 EVO PLUS 2T M.2 SSD
CRUCIAL 1TB BX500 SSD 2.5"
SAMSUNG 870 EVO SATA3 4TB SSD
SAMSUNG 980 PRO 2TB M.2 SSD
SAMSUNG 980 SSD 500G M.2 SSD