capital icon
中 / Eng
產品目錄
正都組裝套餐
正都自組報價
新到貨品
特價區
聯絡我們

電腦主機組件


電腦散熱方案


電腦週邊設備


網絡週邊設備


其他產品


TRIDENT Z5 RGB 32G(16G*2)DDR5 8000MHZ 1.45V SILVER

G-SKILL TRIDENT Z5 RGB 32G(16G*2)DDR5 8000MHZ 1.45V SILVER
G-SKILL TRIDENT Z5 RGB 32G(16G*2)DDR5 8000MHZ 1.45V SILVER
G-SKILL TRIDENT Z5 RGB 32G(16G*2)DDR5 8000MHZ 1.45V SILVER
G-SKILL TRIDENT Z5 RGB 32G(16G*2)DDR5 8000MHZ 1.45V SILVER
G-SKILL TRIDENT Z5 RGB 32G(16G*2)DDR5 8000MHZ 1.45V SILVER
G-SKILL TRIDENT Z5 RGB 32G(16G*2)DDR5 8000MHZ 1.45V SILVER
G-SKILL TRIDENT Z5 RGB 32G(16G*2)DDR5 8000MHZ 1.45V SILVER
產品資料
品牌:G-SKILL
產品名稱:TRIDENT Z5 RGB 32G(16G*2)DDR5 8000MHZ 1.45V SILVER
官方網站:按此
保養:有限永久保養
頻率:8000Mhz
CL: 38
電壓:1.45W
32 GB
64 GB
5600Mhz
6000Mhz
6400Mhz
6800Mhz
7200Mhz
7600Mhz
7800Mhz
8000Mhz
白色
銀色
黑色
Price: $ 3399
*此貨品需訂貨,詳情可與我們聯絡

推薦產品

GIGABYTE X670E AORUS MASTER
GIGABYTE X670E AORUS EXTREME
ASROCK X670E PG LIGHTING
ASROCK X670E PRO RS
ASROCK X670E STEEL LEGEND
ASROCK X670E TAICHI
MSI PRO X670-P WIFI
ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (90MB1BC0-M0UAY0)
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE (90MB1B80-MOUAY0)