capital icon
產品目錄
正都組裝套餐
正都自組報價
新到貨品
特價區
聯絡我們

電腦主機組件


電腦散熱方案


電腦週邊設備


網絡週邊設備


其他產品


MWE V2 BRONZE 750W 230V

Cooler Master MWE V2 BRONZE 750W 230V
Cooler Master MWE V2 BRONZE 750W 230V
Cooler Master MWE V2 BRONZE 750W 230V
Cooler Master MWE V2 BRONZE 750W 230V
Cooler Master MWE V2 BRONZE 750W 230V
Cooler Master MWE V2 BRONZE 750W 230V
產品資料
品牌:Cooler Master
產品名稱:MWE V2 BRONZE 750W 230V
官方網站:按此
保養:五年
電壓:750W
尺寸:140(D) x 150(W) x 86(H) mm
價錢:$ 605