capital icon
中 / Eng
產品目錄
正都組裝套餐
正都自組報價
新到貨品
特價區
聯絡我們

電腦主機組件


電腦散熱方案


電腦週邊設備


網絡週邊設備


其他產品


U34G3X 34" MONITOR

AOC U34G3X 34" MONITOR
AOC U34G3X 34" MONITOR
AOC U34G3X 34" MONITOR
AOC U34G3X 34" MONITOR
AOC U34G3X 34" MONITOR
AOC U34G3X 34" MONITOR
AOC U34G3X 34" MONITOR
產品資料
品牌:AOC
產品名稱:U34G3X 34" MONITOR
官方網站:按此
保養:三年上門保養
解像度:3440 x 1440
螢幕尺寸:34"
刷新率:144Hz
掛牆方式:VESA Mount 100
面板:IPS
*內置喇叭
*可升降㡳座
Price: $ 3399
*此貨品需訂貨,詳情可與我們聯絡