capital icon
中 / Eng
產品目錄
正都組裝套餐
正都自組報價
新到貨品
特價區
聯絡我們

電腦主機組件


電腦散熱方案


電腦週邊設備


網絡週邊設備


其他產品


27E2QAE 27" MONITOR

AOC 27E2QAE 27" MONITOR
AOC 27E2QAE 27" MONITOR
AOC 27E2QAE 27" MONITOR
AOC 27E2QAE 27" MONITOR
AOC 27E2QAE 27" MONITOR
AOC 27E2QAE 27" MONITOR
產品資料
品牌:AOC
產品名稱:27E2QAE 27" MONITOR
官方網站:按此
保養:三年上門保養
解像度:1920 x 1080
螢幕尺寸:27"
刷新率:75Hz
掛牆方式:VESA Mount 100
面板:IPS
*內置喇叭
Price: $ 899
*此貨品暫時缺貨,詳情可與我們聯絡