capital icon
產品目錄
正都組裝套餐
正都自組報價
新到貨品
特價區
聯絡我們

電腦主機組件


電腦散熱方案


電腦週邊設備


網絡週邊設備


其他產品


VSK Series VSK-4000B USB 3.0x2 (ATX)

ANTEC VSK Series VSK-4000B USB 3.0x2 (ATX)
ANTEC VSK Series VSK-4000B USB 3.0x2 (ATX)
ANTEC VSK Series VSK-4000B USB 3.0x2 (ATX)
ANTEC VSK Series VSK-4000B USB 3.0x2 (ATX)
ANTEC VSK Series VSK-4000B USB 3.0x2 (ATX)
ANTEC VSK Series VSK-4000B USB 3.0x2 (ATX)
產品資料
品牌:ANTEC
產品名稱:VSK Series VSK-4000B USB 3.0x2 (ATX)
官方網站:按此
保養:兩年
相容底板:ATX / M-ATX / ITX
尺寸:440(D) x 185(W) x 412(H) mm
可容納顯示卡最長長度:340mm
可容納CPU散熱最高高度:145mm
價錢:$ 299

推薦產品

GIGABYTE X670E AORUS MASTER
GIGABYTE X670E AORUS EXTREME
ASROCK X670E PG LIGHTING
ASROCK X670E PRO RS
ASROCK X670E STEEL LEGEND
ASROCK X670E TAICHI
MSI PRO X670-P WIFI
ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (90MB1BC0-M0UAY0)
ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE (90MB1B80-MOUAY0)